S čím se na nás můžete obrátit?

  • Ilustrace tzv. doodle art (kreslené nebo v digitální formě)
  • Tvorba videí (instruktážní, prezentační či výukové formou kresby/sketchnoutů)
  • Koučink (tvorba vize, životní změny, překonávání strachu z veřejného vystupování)
  • Sketchnoting – individuální či skupinová výuka, on line, webmináře
  • Výuka kreslení na iPadu tabletu on-line (Sketchbook, základy Procreate, SketchesPro)
  • Správa sociálních sítí FB a Instagram, tvoření vizuálů pro ně (kombinací fotografie a kresby)
  • Tvorba jednoduchých webů na WP
  • Návrhy na trička

Pár ukázek – videa:
Co dělám? 
Jak úspěšně komunikovat?
Paretovo pravidlo

Kresby, Instagram:
Doodle art
Zdenka_kresli
Mikmotion

Máte nápad na spolupráci? Napište nám na e-mail: info@edux.cz.